Loading...

Marga T - Tessa

Marga T - Tessa
Marga T - Tessa
Asrama mahasiswa itu sangat luas, ter-diri lebih dari tiga puluh blok.
Masing-masing blok bertingkat lima dan setiap tingkat mempunyai tiga puluh
delapan kamar. Tidak mengherankan bila banyak di antara penghuni yang tidak
saling ken a I, apalagi orang-orang Ba-rat memang tidak beg itu usil terhadap
urusan orang lain.
Tesa sudah hampir setahun di Perth, namun kenalannya boleh dibilang cuma
terbatas pada kawan-kawan setingkat yang kerap dijumpainya di da pur. Atina
dan Sabita merupakan kawan eratnya, sama-sama dari Jakarta. Pika, toman
Sabita, Juga menempati tingkat yang sama, tapi dia sudah hampir tiga tahun di
situ, Jadi sudah lebih biasa dengan kehidupan asingnya.
Tesa kerap kali merasa rindu pada rumah, terlebih kalau dia teringat apa
yang menyebab-kan dia pergi merantau sejauh itu. Memang/ terhadap
orangtuanya dia berdalih tidak lulus Sipenmaru, ya sobaiknya belajar saja ke
luar
negeri, toh biayanya tak bed a banyak dengan perguruan tinggi swasta.
Loading...

0 komentar:

Post a Comment

 
Download PDF